Релігієзнавчий клуб             

...у релігієзнавства - своє особливе поле діяльності, яке відрізняється від інших галузей знання. Тому закономірно, що у фахівця з історії релігій свої засоби, які відрізняються від засобів психолога, лінгвіста або соціолога; вони відрізняються навіть від засобів теолога
 

(Мірча Еліаде)

 

 

Релігієзнавчий дискусійний клуб  є структурним підрозділом Наукового товариства студентів та аспірантів філософського факультету. Крім того, «релігієзнавчий клуб» тісно співпрацює з кафедрою «Релігієзнавство». Досвідчені викладачі кафедри допомагають у формулюванні тем засідань. Організаційну підтримку у проведені засідань релігієзнавчого клубу забезпечує адміністрація філософського факультету, зокрема зам декана з наукової діяльності Бугров Володимир Анатолієвич.

   Діяльність релігієзнавчого клубу спрямована на те, щоб  в поза аудиторний час обговорювати актуальні проблеми сучасного релігієзнавства. Формат засідань є різним – це лекції сучасних релігієзнавців, богословів, громацьких діячів, політиків; круглі столи; дискусії навколо доповідей одного або кількох доповідачів; також практикується перегляд тематичних фільмів тощо.

            Протягом двох місяців (жовтень, листопад) проводився експеримент, який полягав у тому, що  закріплювався день (вівторок), час (12:00), аудиторія (330) та періодичність (раз у два тижні). Результати були позитивні, тому саме така форма засідань та їх періодичність вже стали традицією.

Чекаємо ваших  пропозиції щодо майбутніх тем засідань Релігієзнавчого дискусійного клубу за такою адресою:  ntsaphil@ukr.net