Про нас              

Основна  інформація про діяльність та зв’язки НТСА Філософського факультету

 

Наукове товариство студентів та аспірантів  (НТСА) Філософського факультету є членом Союзу НТСА Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Для детальнішого ознайомлення з Положенням про НТСА Київського національного університету імені Тараса Шевченка ухваленого 5 травня 2009 р. Вченою Радою Університету натисни тут.

НТСА Філософського факультету є органом університетського  (академічного) самоврядування,  що  обирається  демократичним (електоральним) шляхом.  

Основними  завданнями та напрямками його роботи є :

*      підтримка  самостійної наукової роботи та досліджень студентів та аспірантів  у  царині  філософії,  політології  і релігієзнавства;

*      організація та проведення факультетських,  університетських, всеукраїнських та міжнародних  конференцій молодих учених та видання праць цих конференцій;

*       структурний розвиток та участь в  управлінні як університетом в цілому, так і окремими підрозділами.

Реалізація цього комплексу  завдань здійснюється у  різноманітних формах.

Самостійна наукова робота студентів та аспірантів має давню історію і стала вже традицією  на філософському факультеті з часів його заснування. А тому  й НТСА є не новою  структурною одиницею  на філософському факультеті  і  завжди  співпрацювало  з іншими  самоврядними організаціями факультету та університету – Студентським парламентом, Радою студентів та аспірантів, студентською профорганізацією та ін.

 Сьогодні вже традиційною для НТСА  стала робота  філософського,  політологічного та релігієзнавчого  дискусійних клубів, діяльність яких  носить системний характер. Крім цих сталих форм наукової студентської роботи,  існують різноманітні несистемні заходи. Серед них є проведення  наукових конференцій  загально університетського  та  факультетського рівнів.

Так, силами НТСА у 2003 та 2004  роках (13 – 15  травня)   була  організована  робота секції „Філософії” („Філософія, наука, культура:  проблеми та перспективи”) 1-ої Міжнародної науково-практичної конференції  студентів, аспірантів та молодих  учених „Шевченківська весна – 2003” і („Людина в інтелектуальному просторі світу”) 2-ої  Міжнародної  науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених „Шевченківська весна – 2004”. НТСА також приймає активну участь в організації і проведенні, традиційної  для  філософського факультету, конференції „Дні  науки філософського факультету”. В 2003 році  на базі  кафедри української філософії  та культури була проведено робота конференції „Віктор Петров-Домонтович: мислитель, вчений,  письменник ”, яка об’єднала вчених різного віку та спеціальностей.

Результати наукової роботи студентів та аспірантів філософського факультету публікуються не лише у загально університетських фахових виданнях. Сьогодні НТСА має  ряд своїх друкованих видань, які мають, як періодичний так і не періодичний характер. Так, з результатами наукових студентських досліджень  можна ознайомитися на сторінках журналу „Сократ”. Студентське життя відображається на сторінках  факультетської газети „Софія”.

Діяльність НТСА філософського факультету не обмежується лише внутрішньо університетською сферою. Сьогодні нашими стратегічними науковими партнерами є Інститут Філософії та  Інститут Археології НАН України, Центр досліджень проблем громадянського суспільства (Київ), Інститут політичних наук Варшавського університету (Республіка Польща), студентські  організації Військового Інституту  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету „Києво-Могилянська Академія”, Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова, Європейського гуманітарного університету (Республіка Білорусь), Московського Державного Університету ім. Михайла Ломоносова, Російського університету Дружби Народів (Російська Федерація).

Для детальнішого ознайомлення з програмою діяльності НТСА Філософського факультету  "Твоє Наукове товариство 2006 - 2009"  натисніть тут...»

Організаційна структура НТСА

Філософського факультету

Щодо організаційної структури  НТСА філософського факультету, то вона  відповідає основним напрямкам його роботи і відображає сфери наукових досліджень  та інтересів  студентів та аспірантів на нашому факультеті. 

Ось чому, основними структурними елементами НТСА сьогодні є Філософський, Політологічний та Релігієзнавчий дискусійні клуби, які водночас  представляють собою спеціалізовані сектори наукових досліджень.   Поряд з ними сьогодні представлені сектор міжвузівських зв’язків, відділ інформаційного забезпечення, сектор організаційної роботи, редколегії друкованих видань.   Також діють Клуб Інтелектуальних читань та Клуб Філософських мов (обидва з осені 2009 р.).

З 2008 року на базі НТСА філософського факультету діє локальний комітет Міжнародної Асоціації Студентів (Молодих) Політологів (International Association for Political Science Students - IAPSS) (Голова Володимир Калінін).

Планується закінчити створення Українського відділення Міжнародної Асоціації Студентів (Молодих) Політологів (IAPSS) у квітні 2010 р. Прийнята декларація про це та почала активно діяти відповідна ініціативна організаційна група у Контакті дивись - Українське відділення Міжнародної Асоціації Студентів (Молодих) Політологів (IAPSS)

В   роботі  НТСА можуть прийняти участь усі бажаючі студенти та аспіранти філософського факультету. Для цього потрібно написати заяву на ім'я Голови НТСА Факультету щодо вступу та заповнити анкету. Приклад заяви та анкети можна завантажити тут. Тому тут ми обмежимося представленням лише функціональної команди НТСА. Сьогодні в неї входять:

Повний склад НТСА Філософського факультету  на 15 жовтня 2009 р. 

*   Анна Макота (ІІІІ курс, політологія) - Голова НТСА Філософського факультету;

*     Аліна Кострубіцька (ІІІ курс, політологія) - відповідальний секретар НТСА;

*   Олексій Капустін (V курс, філософія) -  Голова Філософського дискусійного клубу;

*   Дмитро Черетун (ІІІ курс, політологія)  -  Голова Політологічного дискусійного клубу;

*    Ілля Ягіяєв   (IV курс, релігієзнавство)  -  Голова Релігієзнавчого дискусійного клубу;

*   Анастасія Донська  (V курс, політологія) - Голова Клубу інтелектуальних читань;

*   Володимир Калінін (V курс, політологія) - Голова Локального комітету Міжнародної Асоціації Студентів (Молодих) Політологів (IAPSS);

*     Лілія Халікова  (IV курс, релігієзнавство) - Голова Клубу філософських мов;