Дні Науки - 2008          

 

 

Фiлософський факультет

Київського нацiонального унiверситету

iменi Тараса Шевченка

проводить

 

17 квiтня 2008 року

 

Круглий стіл

МАРТИН ГАЙДЕҐЕР ТА НІМЕЦЬКИЙ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНИЙ ІДЕАЛІЗМ”

 

Метою круглого столу є обговорення впливу на філософію Мартина Гайдеґера, взагалі, та на його фундаментальну онтологію, зокрема, філософії німецького трансцендентального ідеалізму, особливо філософії Імануеля Канта та Ґеорґа Вільгельма Фридриха Геґеля.

Чи є вдалою спроба Гайдеґера дати відповідь на фундаментальну суперечність трансценденталізму, а саме: як узгодити запитування про смисл буття із часовістю такого запитування або, іншими словами, як узгодити буття і час?

У чім відмінність Гайдеґеревої постановки питання від постановки питання у межах класичного німецького трансценденталізму?

Ці та інші питання обговорюватимуться під час круглого столу.
 

 

 

Організатор – Наукове товариство студентів та аспірантів філософського факультету.