Дні Науки - 2008          

 

 

Фiлософський факультет

Київського нацiонального унiверситету

iменi Тараса Шевченка

проводить

 

17 квiтня 2008 року

 

Круглий стіл

„КОМУНІКАЦІЯ ЯК ДІАЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ

СПІЛЬНОСТЕЙ (КОНСЕНСУСІВ)”

Тема круглого столу є актуальною з огляду на її „претензії” відносно універсальності та міждисциплінарності: вона може бути цікавою фахівцям багатьох спеціалізацій, як філософських (соціальним філософам, філософом культури та ін.), так й соціально-політичних (політологам, соціологам). Таке гіпотетичне „різноманіття” можливих учасників, в свою чергу, сприятиме плідному діалогу поміж ними.

Особливо хотілось би зосередитись на окреслених нижче питаннях:

1. Чи можливий рівноцінний діалог між носіями різних ідентичностей?

2. Чи виступатиме комунікація у якості діалогу (або діалог у якості комунікації), якщо результатом буде компроміс, а не консенсус?

3. Чи змінився статус комунікації „з накочуванням хвилі” інформаційного суспільства?

4. Взаємовплив смислів в процесі діалогу: зникнення чи укріплення ?

5. Чи наявна комунікація в масах?

Окрім питань, які окреслені у переліку, вважаємо за можливе (та необхідне) обговорення й інших дотичних до зазначеної проблематик питань.
Сподіваємось на цікаву дискусію та винайдення спільних смислів.
 

 

 

Організатор – Наукове товариство студентів та аспірантів філософського факультету.